“Türkiye Enerji Forumu 2002”, 11-13 Aralık 2002 günleri İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda yapılmıştır. TEMEV üyeleri, Forum’un birinci günü yapılan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalıştayı”nda ve ikinci günü yapılan V.Oturum’unda etkin olarak görev almışlardır.